Du måste ha JavaScript påslaget i din browser för att titta på pop-upsidorna.
distans
distans distans
distans
distans Kurser & föredrag
distans
Det finns en sak här i livet som är viktigare än allt annat, och det är våra relationer. Och då menar jag alla relationer – våra familjer, våra vänner, kollegor, grannar – alla vi har i vår omgivning.

Oavsett om det är i privatlivet eller på jobbet, eller i den ideella organisationen, så finns det många faktorer som inverkar på umgängesklimatet. Men det finns tre aspekter som är särskilt viktiga – hur våra relationer fungerar, hur bra vi är på att kommunicera med varandra, och utrymme för kreativitet.

Kreativitet är en av de viktigaste faktorerna i all företagsamhet. Om kommunikationen trasslar, på grund av dysfunktionella relationer, så kan enorma problem uppstå, och om kreativiteten sinar, finns det ingen som kan lösa problemen när de uppstår.

Kommunikation – Kreativitet – Kärlekdistans
distans Carl Johan Rehbinder distans
På en politisk debatt, september 2010.
Foto: Jonathan Rieder Lundqvist
distans

distans Dessa är de tre magiska ingredienser som krävs för att skapa ett större flöde i alla sociala sammanhang, en mer dynamisk företagsverksamhet, en större arbetsglädje i såväl företag som fritidsengagemang, samt i privatlivet.

Alla mina kurser och föredrag fokuserar på dessa tre begrepp – och jag förmedlar effektiva verktyg för att enkelt uppnå skarpa resultatförbättringar på alla dessa områden.

PilLäs tidigare kursdeltagares respons på mina kurser!
distans
distans distans
distans Kärlekens 9 språk
distans Ett föredrag / workshop – om konstruktiva relationer:
Många missförstånd människor emellan bygger på att vi inte förstår hur olika vi kommunicerar, att vi inte förstår varandras språk – även om våra intentioner är rakt igenom goda. Kärlek är ett mycket, mycket mer omfattande fenomen än erotik och romantik. Det handlar om ansvar och bekräftelse - oerhört viktiga ingredienser i alla slags relationer.
Kärlekens 9 språk är fantastiska redskap i alla slags relationer, som mellan vänner, arbetskamrater och familjemedlemmar.
Detta föredrag och workshop lämpar sig för såväl privatpersoner som företag och organisationer.

distans PilLäs mer om Kärlekens 9 språk!
distans Kärlekens 9 språk distans
distans
distans Vem bestämmer egentligen?
distans Ett föredrag och workshop – om hur vi bryter rigida strukturer:
Temat för denna kombination av föredrag och workshop är Status, Härskartekniker & Maktspel, och hur vi använder oss av olika tekniker för att definiera rang i en större flock.
Vi människor är flockdjur, och inordnar oss organiskt i hierarkiska strukturer. Men dessa sociala ordningar kan fungera mer eller mindre bra, och människorna som deltar kan uppleva sig instängda och förkrympta – alternativt befriade och stärkta – helt beroende på hur flexibla strukturerna är.
Med mina redskap kan alla lära sig att använda de organiska hierarkierna konstruktivt, med en lätthet och lekfullhet som ger betydligt större möjligheter till ett verkligt ansvarstagande och värdefulla initiativ.
Detta föredrag och workshop lämpar sig för såväl privatpersoner som företag och organisationer.
distans Calle coachar distans
distans
distans Kärlek på jobbet
distans En dagkurs om kommunikation:
En kurs om konstruktiv kommunikation, arbetsglädje, jobbrelationer & livskvalitet – om hur du kan stärka och utveckla ditt eget och dina medarbetares engagemang och arbetsgädje – och därmed också öka lönsamheten på ditt företag.
På denna kurs förmedlas kraftfulla redskap och former för effektiv, kreativ och positiv kommunikation.

distans PilLäs mer om Kärlek på jobbet!
distans Kopp kaffe distans
distans
distans När fel blir rätt
distans En dagkurs om kreativitet:
En dagkurs om hur du kommer över mentala blockeringar och bristtänkande, och når det kreativa flödet, hur du hittar de geniala idéerna och leker dig fram till framgång. Grunderna i brainstorming. Hur du bejakar misstagen som en självklar väg till att lyckas.

distans PilLäs mer om När fel blir rätt!
distans eldblås distans
distans
distans Scenskräck eller berättarlust?
distans Framträdanden och presentationer:
För väldigt många är det där att tala inför en publik det läskigaste som finns. Och för andra är scenen som ett andra hem, en lustfylld plats. Jag förmedlar inte främst det man skulle kunna kalla traditionell presentationsteknik, med retorik, textupplägg och små fiffiga trix – även om jag naturligtvis kan det också. Det jag främst vill lära ut är konsten att vara sig själv, förståelsen av att DU är budskapet, och hur det kan bli väldigt roligt att berätta – och hur det då blir engagerande för åhörarna.
distans Designade kurser för grupper, och individuell coaching.
distans Från scenen distans
distans
grön linje
distans
distans
Kärlekens 9 språk
distans
distans